Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja „przewóz osób”

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, w dniach 1-3 lutego br., przeprowadzili wzmożone kontrole przewozu osób na liniach regularnych. Pod lupą inspektorów znalazł się zwłaszcza przewóz pracowników i linie regularne specjalne. 3 – dniową akcją objętych zostało 5 powiatów na terenie województwa opolskiego a w jej trakcie skontrolowanych zostało 27 autobusów wykonujących przewóz osób –  w tym 19 dowożących pracowników do zakładów pracy. Wszyscy skontrolowani przewoźnicy posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania takich przewozów. W wyniku kontroli, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w stanie technicznym, m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, nieprawidłowości w mocowaniu amortyzatora oraz pękniętą szybę czołową, zatrzymane zostały 4 dowody rejestracyjne autobusów. Wszczęte zostało też postępowanie administracyjne w zakresie nieprawidłowości w przestrzeganiu norm czasu pracy kierowcy.  

 

Wersja XML