Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rażące naruszenia z czasu pracy

Nałożeniem blisko 12 tys. zł kary na przewoźnika i kierowcę zakończyła się rutynowa kontrola, która 18 czerwca br. została przeprowadzona przez inspektorów z kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału WITD w Opolu na przejściu granicznym w miejscowości Trzebina. Kontrola należącego do czeskiego przewoźnika zespołu pojazdów ujawniła, że kierowca notorycznie  wyciągał z tachografu swoją kartę kierowcy i nie rejestrował swojej aktywności. Porównanie danych z karty kierowcy i zapisów tachografu wykazało szereg poważnych naruszeń, m.in. nierejestrowanie na karcie kierowcy aktywności, skrócenie dziennego odpoczynku (o 42 minuty,  o 1 godzinę i 42 minuty, o 56 minut i o 50 minut), przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu (o 6 minut, o 34 minuty, o 4 godziny i 25 minut) oraz przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy o 1 godzinę 10 minut – dodatkowo stwierdzono niewczytywanie danych z jednostki pojazdowej. Kierowcy zakazano dalszej jazdy do momentu odebrania odpoczynku 9-godzinnego.

 

 

Wersja XML