Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja kontrolna – stan techniczny

7 pojazdów zostało wycofanych z ruchu drogowego, ze względu na wyjątkowo poważne nieprawidłowości w stanie technicznym, przez inspektorów z WITD w Opolu, podczas przeprowadzonej w ubiegły poniedziałek tj. 21.06 akcji kontrolnej. W ramach przeprowadzonych na terenie całego województwa opolskiego działań kontrolnych ukierunkowanych na stan techniczny pojazdów inspektorzy skontrolowali 85 pojazdów. W 7 przypadkach stwierdzono, że stan techniczny pojazdów zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Do najczęstszych usterek stanu technicznego należały m.in. pęknięte tarcze hamulcowe – stwierdzono przypadek 5 na 6 pękniętych tarcz, zły stan ogumienia oraz wycieki płynów eksploatacyjnych. W takich przypadkach, oprócz zakazu dalszej jazdy zostaje zatrzymany również dowód rejestracyjny pojazdu a przepisy przewidują karę pieniężną dla przewoźnika jak i osoby zarządzającej transportem. Dodatkowo inspektorzy stwierdzili również inne naruszenia z zakresu obsługi tachografów, bardzo poważne naruszenia z czasu pracy kierowców, braki wymaganej dokumentacji, brak kwalifikacji lub szkolenia obowiązkowego oraz naruszenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Łącznie w wyniku działań inspektorzy zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych, nałożyli 20 mandatów karnych (na łączną kwotę 2 600 zł) oraz wszczęli 9 postępowań administracyjnych (na łączną kwotę 32 300 zł).  

 

Wersja XML