Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fatalny stan techniczny autobusu

Kolejnym zakazem dalszej jazdy skończyła się dzisiejsza kontrola autobusu przewożącego dzieci. Inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu w ramach rutynowych działań kontrolnych poddali czynnościom sprawdzającym autobus w miejscowości Reńska Wieś.

Oględziny pojazdu pod kątem stanu technicznego wykazały nadmierną korozję elementu nośnego nadwozia/podwozia mającą wpływ na sztywność konstrukcji oraz poważne pęknięcie i odkształcenie podłużnic i poprzeczek. Naruszenie to określane przepisami jako usterka niebezpieczna mająca wpływ na bezpieczeństwo wykonywanego przewozu, zagrożone jest karą administracyjną w wysokości 2000 zł wobec przewoźnika realizującego przewóz. W tym zakresie wydano zakaz dalszej jazdy oraz nakazano podstawienie innego, sprawnego pojazdu. Dowód rejestracyjny autobusu został zatrzymany.  

Ponadto kierujący nie okazał do kontroli jednego z wymaganych przy przewozie dokumentów (wypisu z licencji).

W zakresie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne wobec osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, której obowiązkiem jest prowadzenie nadzoru nad realizacją przewozów drogowych.

To już trzeci przypadek wstrzymania realizacji przewozów autobusem od rozpoczęcia wakacji.

 

 

Wersja XML