Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania "Bezpiecznie na wakacje – DK 11"

30 czerwca br. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu wspólnie z opolską Policją prowadzili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tym razem związanych z wakacyjnymi wyjazdami. Akcja „Bezpiecznie na wakacje – DK 11” odbywała się równolegle na terenie 4 województw – opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.  W działaniach brały udział patrole w nieoznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory. Celem tych działań było zapobieganie oraz ujawnianie agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, związanych ze sprawdzaniem przestrzegania przez kierujących pojazdami obowiązujących limitów prędkości, nieprawidłowym wyprzedzaniem, nieprawidłową zmianą pasa ruchu, niezgodnym z przepisami korzystaniem z telefonów komórkowych oraz innymi niezgodnymi z prawem zachowaniami. 

W czasie akcji działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadził też Oddział GDDKiA w Opolu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu.

 

 

Wersja XML