Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja kontrolna ADR

Wczoraj tj. 9 sierpnia na terenie województwa opolskiego oraz na opolskim odcinku Autostrady A4 inspektorzy z WITD w Opolu we współpracy z inspektorami Delegatury Śląskiej przeprowadzili skoordynowaną akcję kontrolną. Tym razem inspektorzy „pod lupę” wzięli pojazdy z pomarańczowymi tablicami ADR. W ramach działań akcyjnych skontrolowanych zostało 21 pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Ze względu na istniejące duże ryzyko związane z niewłaściwym przewozem towarów niebezpiecznych, przepisy ADR bardzo precyzyjnie i restrykcyjne wskazują, w jaki sposób powinny być przewożone konkretne towary niebezpieczne, jak powinny być zapakowane i oznakowane. Inspektorzy kontrolując sprawdzali, czy wszystkie rygory przewozu takich towarów, których wymaga międzynarodowa umowa ADR zostały spełnione, m.in. czy ładunek jest prawidłowo przewożony, czy jest zabezpieczony, czy przewoźnik oraz kierowca posiada wszelkie uprawnienia w tym zakresie, czy pojazd spełnia wymagania do przewozu towarów niebezpiecznych. W ramach akcji, w sześciu kontrolach stwierdzono nieprawidłowości - w trzech przypadkach były to nieprawidłowości w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, pozostałe dotyczyły czasu pracy lub używania tachografu. Wobec przewoźników zostaną wszczęte postępowania administracyjne, a kierowców ukarano 5 mandatami.

 

 

Wersja XML