Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska inspekcja na Pikniku Militarnym w Brzegu

15 sierpnia w ca­łej Pol­sce uro­czy­ście ob­cho­dzo­ne jest Świę­to Woj­ska Pol­skie­go oraz rocz­ni­ca Bi­twy War­szaw­skiej. Na Opolszczyźnie z tej okazji odbył się  w Brzegu Piknik Wojskowy „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na pikniku, oprócz sił zbrojnych,  zaprezentowały się również pozostałe służby mundurowe – w tym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu. Inspektorzy zaprezentowali sprzęt służbowy oraz przeprowadzili liczne konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

 

Wersja XML