Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole taksówek w Opolu

Przewozy taksówkowe  na terenie Opola, wykonywane przy użyciu aplikacji mobilnych, poddali szczegółowej kontroli opolscy inspektorzy transportu drogowego. Przeprowadzone 7 października br., kontrole taksówek używających tej samej aplikacji łączącej pasażerów i kierowców – w dwóch na trzy skontrolowanych przypadkach – wykazały nieprawidłowości w wymaganej dokumentacji, oznakowaniu oraz wyposażeniu pojazdów. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wykonywania przewozów taksówką wykonywanych za pomocą aplikacji mobilnej. Aby jednak takie przewozy były w pełni legalne, muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim właściciel platformy łączącej pasażerów i kierowców musi posiadać licencję na pośrednictwo w przewozie osób. Tego typu licencję może uzyskać jedynie zarejestrowana w Polsce firma, by zgodnie z założeniami mogła ona legalnie świadczyć usługi pośrednictwa na rzecz lokalnych przewoźników. Zlecenia na przewóz mogą być przekazywane jedynie przedsiębiorcom, którzy posiadają licencję taxi. Za niedopełnienie tego warunku ustawa o transporcie drogowym przewiduje – wobec pośrednika – karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł oraz dodatkowo cofa mu się licencję. Natomiast przedsiębiorcy wykonujący przewozy, oprócz wymaganej licencji na przewozy taksówką, muszą spełniać wszystkie wymagania jak dotychczasowi „tradycyjni” taksówkarze, tj. oprócz uprawnień do kierowania pojazdem muszą mieć odpowiednie badania lekarskie i psychologiczne oraz nie mogą być karani za przestępstwa m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności. Dodatkowo samochód, którym wykonywane są takie przewozy, musi być wyposażony i oznakowany jak taksówka. Obowiązkowo musi mieć światło na dachu z napisem „taxi” oraz taksometr lub aplikację mobilną spełniającą ustawowe wymagania.

 

 

Wersja XML