Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola stanu technicznego

Wczoraj (tj. 11.10 br.) inspektorzy tut. WITD przeprowadzili na terenie województwa opolskiego wzmożone, ukierunkowane działania kontrolne. Tym razem szczególnej uwadze inspektorów poddany został stan techniczny pojazdów. W sumie, w ramach przeprowadzonych działań, skontrolowanych zostało 105 pojazdów. 3 skontrolowane samochody nie miały ważnych badań technicznych, a aż 6 zostało wycofanych z ruchu drogowego ze względu na stwierdzone niebezpieczne usterki. Najczęstszą przyczyną był zły stan ogumienia (uszkodzone lub nadmiernie zużyte opony) oraz wycieki płynów i pęknięta tarcza hamulcowa. Niejako „przy okazji” kontroli stanu technicznego, inspektorzy ujawnili również  inne nieprawidłowości z zakresu obsługi tachografów, uprawnień kierowców, wymaganych dokumentów oraz z zakresu czasu pracy kierowców. W konsekwencji przeprowadzonych działań, na kierowców nałożonych został 14 mandatów karnych oraz wszczęto 9 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za ujawnione naruszenia przepisów.  Inspektorzy zatrzymali też 17 dowodów rejestracyjnych za m.in. wycieki płynów, uszkodzenie systemu ABS, dodatkowe oświetlenie niezgodne z warunkami technicznymi, uszkodzone lub nadmiernie zużyte opony, pękniętą tarczę hamulcową, brak powtórzenia numeru rejestracyjnego na burcie przyczepy samowyładowczej.

 

 

Wersja XML