Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na pusto a z przekroczoną masą własną

 W ostatnim czasie inspektorzy z WITD w Opolu poddali „pod lupę” pojazdy do przewozu drewna. Okazało się, że tylko 1 na 6 zważonych „na pusto” takich pojazdów odpowiadał parametrom wpisanym w dowodzie rejestracyjnym. Rzeczywista masa własna wynikająca z ważenia pozostałych 5 znacznie odbiegała od masy własnej wpisanej w dowodzie rejestracyjnym.  Największa różnica wyniosła aż 6,3t  - przy wpisanej masie własnej w dowodzie rejestracyjnym 8,5t - pojazd ważył realnie 14,8t. Obserwowane zjawisko wynika z faktu zamontowania na pojazdach systemów samo załadowczych (HDS) do załadunku drewna i niezgłoszeniu tego faktu właściwym organom. Takie działania przewoźników są celowe i nastawione na omijanie przepisów prawa a w konsekwencji uniknięcie kar za przeładowanie pojazdów już załadowanych drewnem. Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym przewoźnicy ładując drewno na samochód ustalają jego masę rzeczywistą jako iloczyn objętości ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna (wg. norm określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 17.05.2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna).  Oznacza to, że jeżeli suma obliczonej w ten sposób masy przewożonego drewna oraz wpisanej w dowodzie rejestracyjnym masy własnej zespołu pojazdów nie przekracza dopuszczalnych 40t to taki przewoźnik nie podlega karze nawet jeżeli wynik ważenia wskazuje 50t a jedyną konsekwencją jest obowiązek przeładunku i zrzucenia części przewożonego drewna.

Przeprowadzone kontrole ujawniły skalę zjawiska nieuczciwej konkurencji przewoźników drewna oraz niszczycielskiego wpływu na drogi. W wyniku kontroli inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów. Aby je odzyskać przewoźnik musi zgłosić właściwym organom prawidłową masę pojazdu co zostanie zmienione w dowodzie rejestracyjnym. 

 

 

 

Wersja XML